Tin cậy

Zynga Poker – Texas Holdem

darkon
54.49MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 21.54 2 tuần trước

Mô tả của Zynga Poker – Texas Holdem

"The LARGEST POKER SITE in the World…” - ESPN.COM

Join the world’s most popular Poker game with more tables, more tournaments, and more people to challenge than ever before. It’s Texas Hold ‘Em Poker the way YOU want to play!

==ZYNGA POKER FEATURES==

VIP PROGRAM – Earn benefits and features by reaching higher Tiers in our new VIP Program! Enjoy exclusive chip package offerings and special game modes.

FREE CHIPS – Get a welcome bonus of 60,000 FREE chips just for downloading! Plus, win a daily bonus of up to $45,000,000 in in-game money!

AUTHENTIC TEXAS HOLD ‘EM – Stay casual with the classic Texas Hold ‘Em Cash game or turn up the heat and go for the high-stakes jackpot. It’s up to you how high the stakes go!

FAIR PLAY – Just like a Vegas casino! Zynga Poker is officially certified to play like a real table experience.

VARIETY – Play Poker however you want! Join a Sit n Go game, a Shoot Out tournament or a casual game, and win generous payouts! 5 player or 9 player, fast or slow, join the table and stakes you want.

LEAGUES - Join millions of players across the World competing in a Season competition. Win the most chips to come out on top!

SOCIAL POKER EXPERIENCE – Challenge your friends or make new ones. Zynga Poker has the strongest community of any poker game.

PLAY ANYWHERE – Take your favorite card game anywhere. Play seamlessly across all web and mobile versions -- just log in with your Facebook profile!

Zynga Poker is the destination for casino fans and Poker players alike! If you play slots or blackjack, you’ll feel right at home in our friendly Poker community!

Download Zynga Poker and start playing today!

TALK TO US – Let us know what you'd like to see next by hitting us up on Facebook or Twitter:

Facebook: http://zynga.tm/PokerFanPage

Twitter: http://zynga.tm/PokerTwitter

Collection and use of personal data are subject to Zynga's Privacy Policy. Both policies are available in the Application License Agreement below as well as at www.zynga.com. Social Networking Service terms may also apply.

Additional information:

· This game is intended for an adult audience and does not offer real money gambling or an opportunity to win real money or prizes. Practice or success at social gaming does not imply future success at real money gambling.

· The game is free to play; however, in-app purchases are available for additional content and in-game currency. In-app purchases range from $0.99 to $99.99 USD.

· Use of this application is governed by Zynga’s Terms of Service, found at www.zynga.com/legal/terms-of-service.

· For information about how Zynga uses personal data, please read our privacy policy at www.zynga.com/privacy/policy.

"Các trang web poker lớn nhất thế giới ...” - ESPN.COM

Tham gia trò chơi Poker phổ biến nhất trên thế giới với các bảng hơn, giải đấu nhiều hơn, có nhiều người để thách thức hơn bao giờ hết. Đó là Texas Hold ‘Em Poker theo cách bạn muốn để chơi!

== Zynga Poker cung cấp ==

VIP CHƯƠNG TRÌNH - Kiếm được lợi ích và các tính năng bằng cách tiếp cận tầng lớp cao hơn trong Chương trình VIP mới của chúng tôi! Thưởng thức các dịch vụ gói chip độc quyền và chế độ chơi đặc biệt.

CHIPS miễn phí - Nhận được tiền thưởng chào đón 60.000 chip miễn phí chỉ để tải về! Thêm vào đó, giành chiến thắng một tiền thưởng hàng ngày lên đến $ 45.000.000 tiền trong trò chơi!

AUTHENTIC Texas Hold ‘Em - Vẫn bình thường với Giữ Texas cổ điển‘trò chơi Em Cash hoặc bật lên sức nóng và đi cho các cổ phần cao jackpot. Đó là tùy thuộc vào bạn cao bao nhiêu cổ phần đi!

FAIR PLAY - Cũng giống như một sòng bạc Vegas! Zynga Poker được chính thức xác nhận để chơi như một trải nghiệm bảng thực.

GIỐNG - Chơi Poker tuy nhiên bạn muốn! Tham gia một trò chơi Sit n Go, một bắn ra giải đấu hoặc một trò chơi giản dị, và giành chiến thắng Payouts hào phóng! 5 máy nghe nhạc hoặc 9 cầu thủ, nhanh hay chậm, tham gia bàn và cổ phần mà bạn muốn.

Giải đấu - Tham gia hàng triệu người chơi trên khắp thế giới cạnh tranh trong một cuộc thi Mùa. Giành chiến thắng hầu hết các chip để đi ra trên đầu trang!

XÃ HỘI POKER KINH NGHIỆM - Thách thức bạn bè của bạn hoặc làm mới. Zynga Poker có cộng đồng mạnh nhất của bất kỳ trò chơi poker.

Play ở mọi nơi - Đi trò chơi thẻ yêu thích của bạn bất cứ nơi nào. Chơi liên tục trên tất cả các web và điện thoại di động phiên bản - chỉ cần đăng nhập với tài khoản Facebook của bạn!

Zynga Poker là điểm đến cho người hâm mộ sòng bạc và chơi Poker như nhau! Nếu bạn chơi slots hoặc blackjack, bạn sẽ cảm thấy như ở nhà trong cộng đồng Poker thân thiện của chúng tôi!

Tải Zynga Poker và bắt đầu chơi ngay hôm nay!

NÓI CHUYỆN VỚI Mỹ - Cho chúng tôi biết những gì bạn muốn xem tiếp theo bằng cách nhấn chúng tôi lên trên Facebook hay Twitter:

Facebook: http://zynga.tm/PokerFanPage

Twitter: http://zynga.tm/PokerTwitter

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân phải tuân theo Chính sách bảo mật của Zynga. Cả hai chính sách có sẵn trong các thỏa thuận cấp phép ứng dụng dưới đây cũng như tại www.zynga.com. Về dịch vụ mạng xã hội cũng có thể được áp dụng.

Thông tin thêm:

· Trò chơi này được nhắm tới đối tượng người lớn và không cung cấp cờ bạc tiền thật hoặc một cơ hội để giành chiến thắng tiền thật hoặc giải thưởng. Thực hành hay thành công ở game xã hội nào không bao hàm sự thành công trong tương lai tại cờ bạc tiền thật.

· Các trò chơi là miễn phí để chơi; Tuy nhiên, trong ứng dụng mua hàng có sẵn cho nội dung bổ sung và tiền tệ trong game. In-app mua dao động từ $ 0.99 đến $ 99,99 USD.

· Sử dụng ứng dụng này được điều chỉnh bởi Điều khoản của Zynga dịch vụ, tìm thấy tại www.zynga.com/legal/terms-of-service.

· Để biết thông tin về cách Zynga sử dụng dữ liệu cá nhân, vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi tại www.zynga.com/privacy/policy.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Zynga Poker – Texas Holdem

4.38
389
5
273
4
37
3
55
2
2
1
22

Đánh giá Zynga Poker – Texas Holdem

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Zynga Poker – Texas Holdem, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng darkon
Cửa hàng darkon 248 35.31k

Thông tin APK về Zynga Poker – Texas Holdem

Phiên bản APK 21.54
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Zynga
Chính sách riêng tư https://www.zynga.com/privacy/policy


Tải về Zynga Poker – Texas Holdem APK
Tải về